• Technologia przyjazna środowisku
Podstawowy cel
Oddać naturze to co zostało jej zabrane w niezmienionej formie
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Przemysł rolno-spożywczy ma ogromny wpływ na środowisko. Najważniejsze jest to, jak wykorzystujemy nasze zasoby naturalne. Mogą być one nieodwracalnie zniszczone lub zapisane dla przyszłych pokoleń dzięki rozwiązaniom AGROKLASTER:
- miejskie oczyszczalnie ścieków;
- zakłady obróbki przemysłowej;
- zasoby odnawialne;
- odzyskiwanie wody i energii.

ZAWALCZ Z NAMI
O LEPSZE JUTRO

Wiemy, że dla każdego producenta oczyszczalnia to koszty, które wpływają na rentowność produkcji. My mamy doświadczenie i dostarczamy tylko sprawdzone rozwiązania, które ograniczają koszty i są niezawodne w eksploatacji.

Misja

Projektowane instalacji oczyszczania ścieków, które imitują naturalne sposoby neutralizacji substancji niebezpiecznych

Wizja

jesteśmy firmą, która zmieni powszechne przekonania na temat ścieków

Brak ryzyka wycieku osadu

1.
2.

Ściek oczyszczony pozbawiony bakterii chorobotwórczych

Eliminacja zjawiska kąpania ptactwa w zbiornikach

3.
4.

Brak eutrofizacji zbiorników wodnych

Brak odorów Pełna hermetyzacja

5.
Technologia MBR przyjazna środowisku, budżetowi inwestycji i kosztom eksploatacji

Rekomendowana jako najlepsza możliwa technika oczyszczania ścieków (BAT) przez Unię Europejską

pełna personalizacja
Pełna personalizacja
Brak wpłwu sezonowości
Brak wpływu sezonowości
Uzasadniona ekonomicznie
Uzasadniona ekonomicznie
Obszary Natura 2000 i obszary chronionego krajobrazu

Oczyszczalnie MBR mogą być zlokalizowane na obszarach chronionego krajobrazu (Parki Narodowe i Krajobrazowe i ich otuliny, obszary Natura 2000, obszary pod nadzorem konserwatora zabytków). Na kolejnym slajdzie lista obiektów zrealizowanych na wyżej wymienionych obszarach zrealizowanych przez Schwander Polska.

Redukcja powierzchni

2-4 razy mniejsza powierzchnia w porównaniu do konwencjonalnej oczyszczalni ścieków

Obiekty oczyszczalni

map
Oczyszczalnia konwencjonalna
Redukcja powierzchni

Idealne rozwiązanie dla modernizacji, gdzie istnieje konieczność zwiększenia przepustowości przy ograniczonej powierzchni

Obiekty oczyszczalni

map
Oczyszczalnia MBR
Przykład modernizacji
S1

Ograniczenie powierzchni użytkowej poprzez usunięcie zbędnych części oczyszczalni

map
Redukcja kosztów personelu

2 pracowników na
8 oczyszczalni ścieków

worker worker worker unit unit worker worker worker worker worker
Zdalne sterowanie pracą oczyszczalni
ikonka

Z każdego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu

ikonka

O każdej porze

ikonka

Z każdego miejsca na świecie

Dzielimy się naszym doświadczeniem z tobą

 • Logotyp1
 • Logotyp2
 • Logotyp3
 • Logotyp4
 • Stare Odmiany
 • Pwig
 • Logo Mbwg
 • Logo Itep
 • Logo Holkap
 • Logo Arirmr
 • Logo Wosana
 • Logo Utp Rolnictwo
 • Logo Utp Hodowla
 • Logo Ukw
 • Logo Santander
 • Logo Prihp
 • Logo Martin Braun
 • Logo Kp Odr
 • Logo Drobex
 • Logo Tarr
 • Logo Iph
 • Logo Barr
 • Logo Agroprim
 • Coi Logo
 • Anr Logo Lg
 • Logo Agro Project

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych